Ovulyatsiya kunlari qanday hisoblanadi?

Ovulyatsiya kunlari qanday hisoblanadi?


✅ Ovulyatsiya — tuxum hujayraning yetilib, tuxumdondan ajralib chiqishi. Aynan ovulyatsiya tufayli spermatozoidlar tuxum hujayrani urug‘lantiradi va homiladorlik boshlanadi.


⌛️ Ovulyatsiya o‘rtacha hisobda hayz siklining 14-kuniga to‘g‘ri keladi. Bunda hayz kelishni boshlagan kun 1-kun deb hisoblanadi.


⁉️ Ovulyatsiya kunini hech kim oldindan aniq aytolmaydi. Yuqorida keltirilgan kunlar ham ovulyatsiya ehtimoli katta bo‘lgan kunlar hisoblanadi.