Titanik kemasi qurilishiga qancha sarflangan?

Titanik kemasi qurilishiga qancha sarflangan?


Mashhur Titanik kemasi 1912-yili qurilgan va uning qurilishiga o’sha paytda $7,5 mln sarflangan. Hozirda esa bu qiymat $170 mln dan ko’proqni tashkil etadi.


Bu kema boshida dizayni bo’yicha 48 dona qayiqchalarni o’z ichiga olishi kerak ed (halokat paytida foydalanish uchun). Lekin kema egasi kema ko’rinishini o’zgartirishga qaror qildi va bu qayqichalar soni 20 taga kamaygan.


Qizig’i shundaki, bu kema haqida 1997-yili ishlab chiqarilgan mashhur «Titanik» filmi uchun esa $200 mln sarflangan.