EEG nima?

❓EEG nima?


Elektroensefalografiya(EEG) — miyaning bioelektrik aktivligini aniqlashga qaratilgan zamonaviy tekshirish usuli.


❓Bolalarga EEG qachon buyuriladi?


📌Tutqanoq

📌Miyada qon aylanishi buzilganda

📌Autizm

📌Epilepsiya

📌Uyqu buzilishi: uyqusizlik, lunatizm, vahimali uyqu

📌Kuchli charchash

📌Tez-tez bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, oriyentatsiyani yo‘qolishi

📌Hush yo‘qolishi

📌Bosh miya travmalari

📌Psixologik buzilishlar: yig‘loqilik, tez-tez jazavaga tushushi, nevrozlar


© Doctor Muxtorov