Bolalar uchun massajning foydali jihatlari

Bolalar uchun massajning foydali jihatlari


📌Bolaning o‘sish rivojlanishini tezlashtiradi.


📌Bola mushaklarini mustahkamlaydi. Ularning tonusini kamaytiradi.


📌Hazm tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Qorinda og‘riq va dam bo‘lishi kamayadi.


📌Butun tana bo‘ylab qon aylanishi yaxshilanadi. Kislorod kelishi ko‘payadi.


📌Immun tizimini mustahkamlanishiga va ishtahasini yaxshilanishiga sabab bo‘ladi.


📌Ayrim kasalliklarni davolash va oldini olishda foydalaniladi.


© Doctor Muxtorov