Bolaning nima chizayotgani uning yoshiga bog’liqmi?

❓Bolaning nima chizayotgani uning yoshiga bog’liqmi?


▪️12-18 oy — har xil tushunarsiz chiziqlar, aylanaga oxshash shakl va ma’nosiz zigzaglar;


▪️2 yosh — vertikal chiziqlar;


▪️2.5 yosh — gorizontal chiziqlar, spiral;


▪️3 yosh — doira, quyosh;


▪️3.5 yosh — birinchi odamcha, krestik;


▪️4 yosh — kvadrat, bola unga tanish bo’lgan narsalarni chizishga harakat qiladi;


▪️5 yosh — geometrik shakllar, kiyim kiygan odamcha;


▪️6 yosh — harakatdagi hayvon va odamlar, uy jihozlari, bog’cha.