Windows operatsion tizimining evolutsiya tarixi

Windows operatsion tizimining 1-versiyasidan to oxirgi 11-versiyasigacha bo’lgan evolutsiya tarixi


Windows 1.0 (20 noyabr 1985 yil)

Windows 2.0 (9 dekabr 1987 yil)

Windows 3.0 (22 may 1990 yil)

Windows 95 (24 avgust 1995 yil)

Windows 98 (25 iyun 1998 yil)

Windows 2000 (17 fevral 2000 yil)

Windows Me (14 sentyabr 2000 yil)

Windows XP (25 oktyabr 2001 yil)

Windows Vista (2 noyabr 2006 yil)

Windows 7 (22 oktyabr 2009 yil)

Windows 8 (26 oktyabr 2012 yil)

Windows 10 (29 iyul 2015 yil)

Windows 11 (24 iyun 2021 yil)