Jahondagi eng qimmat metallning narxi qancha?

Jahondagi eng qimmat metallning narxi qancha?


— Ko’pchilik insonlar oltinni eng qimmat metall deb hisoblashadi, ba’zilar platinani, ammo ikkala variant ham noto’g’ri.


— Bugungi kunda radioaktiv metall «Kaliforniy-252» eng qimmat metall hisoblanadi.

• Uning narxi esa 1 gramm uchunv $27 milliongacha yetishi mumkin.


— Sof kaliforniyni olish uchun plutoniyni neytronlar bilan 8 yil va kuriyni 1,5 yil nurlantirish kerak, shundan so’ng nurlangan metallardan kimyoviy yo’l bilan yakuniy mahsulot «Kaliforniy-252» olinadi.