Kalsiy (Sa) haqida

Kalsiy (Sa) haqida


Asosiy biologik vazifalari:

✓ Suyak va tishlar hosil bo‘lishida;

✓ Nerv impulslarini uzatilishida;

✓ Mushaklar qisqarishida;

✓ Qon ivishida va boshqa muhim jarayonlarda qatnashadi.


Kalsiy yetishmasligi

MKB-10: Ye58


Asosiy belgilari:

✓ Rahit

✓ Osteomalyatsiya (suyaklarni yumshashi, mineral yetishmasligi)

✓ Qon ivishini buzilishi

✓ Mushaklar kuchsizligi va bo‘shligi


Sutkalik ehtiyoj: kattalarga: 800–1000 mg


Rasmda kalsiyga boy mahsulotlar keltirilgan!


@taomlanish_ilmi