Maqsadlarni qo’yish va vaqtni boshqarish bo’yicha maslahatlar.

Maqsadlarni qo’yish va vaqtni boshqarish bo’yicha maslahatlar.


Vaqtni boshqara olish — bugungi kunning eng qiziqarli mavzusi. Vaqtdan samarali foydalanish haqida ma’lumot olmoqchi bo’layotganlarga bir talay kitob, kasseta, foydali jurnal va seminarlar taklif etilyapti. Vaqtdan unumli foydalanishni o’rganmoqchi bo’lganlar quyidagini eslab qoling: «Agar sizda aniq maqsadlar bo’lmasa, vaqtingizni samarali boshqara olmaysiz» Samara — bu aniq ifodalangan maqsadlar natijasi.


Agar maqsadlaringiz miyyangizda aniq va ravshan aks etmagan bo’lsa, vaqtni taqsimlash hal qiluvchi omil bo’lolmaydi. Bu oddiy holat. Shuning uchun maqsadlarni qog’ozga tushirish ham katta ahamiyatga ega.


👉 @abdusattor