So‘rg‘ich tanlashda nimaga e’tibor berish zarur?

So‘rg‘ich tanlashda nimaga e’tibor berish zarur?


🔹 Chaqaloqning vazni;

🔹 Og‘iz bo‘shlig‘i kattaligi;

🔹 Ko‘krak suti yoki aralashmani ichishi;

🔹 Chaqaloq yoshi;

🔹 So‘rg‘ich qaysi maqsadda berilishi.

🔹 Har bir bola va alohida vaziyat uchun o‘ziga yarasha so‘rg‘ich talab etiladi.


So‘rg‘ichdan foydalanish davomida quyidagilarni bilish muhim:

🔸 Bir so‘rg‘ichdan faqat bir bola foydalanishi kerak;

🔸 So‘rg‘ich teshilgan, shakli buzilgan, rangi o‘zgargan yoki deformasiyalangan bo‘lsa, undan foydalanish mumkin emas;

🔸 So‘rg‘ichni kamida 6-8 haftada almashtirib turish lozim;

🔸 So‘rg‘ichni muntazam ravishda tozalab yuvib, sterilizasiya qilish talab etiladi;

🔸 So‘rg‘ichni issiqlik yoki quyosh nurlari yonida qoldirish mumkin emas;

🔸 Sorg‘ichni bolaning bo‘yniga ipga ilish o‘ta xavfli, bo‘g‘ilib qolish yehtimoli katta. Uning o‘rniga kiyimga qadaladigan maxsus so‘rg‘ich ilmoqlaridan foydalanish tavsiya etiladi.


Manba (https://t.me/BabyMarine/1831)