O‘qituvchilarga oylik ustama belgilash bo‘yicha baholash mezonlari

O‘qituvchilarga oylik ustama belgilash bo‘yicha baholash mezonlari


Pedagog xodimlarning faoliyatini baholash mezonlari asosida to‘plagan umumiy ballari bo‘yicha ularga quyidagi miqdorlarda ustama haq belgilanadi:


65 — 70 ball to‘plasa — 10 foiz;

71 — 75-ball to‘plasa — 15 foiz;

76 — 80 ball to‘plasa — 20 foiz;

81 — 85 ball to‘plasa — 25 foiz;

86 — 90 ball to‘plasa — 30 foiz;

91 — 95 ball to‘plasa — 35 foiz;

96 — 100 ball to‘plasa — 40 foiz.