Xurrakdan qanday qutulish mumkin?

Xurrakdan qanday qutulish mumkin?


➥ Xurrakni kompleks davolashning muhim tarkibiy qismlaridan biri tanglay, halqum mushaklarini mashq qilish bo‘lib, ular yaxshi natija beradi.


➥ Tilingizni iloji boricha oldinga va pastga suring, tilning eng ildizida mushaklarning kuchlanishini his qilishingiz kerak. Tilingizni 1-2 soniya davomida cho‘zilgan holda ushlab turing va bir vaqtning o‘zida “men“ tovushini talaffuz qiling.


➥ Mashqni kuniga ikki mahal 30 marta bajaring. Bir oy davomida muntazam ravishda mashq qilish orqali siz xurrakning sezilarli darajada kamaytirishingiz mumkin.