Konstruktivizm nima? Ta’limda uning ahamiyati qanday?

Konstruktivizm — oʻrganish qanday sodir boʻlishini tavsiflovchi nazariya.


Oʻrganish faol ijtimoiy jarayon boʻlib, oʻqituvchi va oʻquvchi shuningdek vazifalar oʻrtasidagi izchillikni taʼminlovchi dinamikadir.


Koʻnikmalar:


Yuqori darajadagi fikrlash qobiliyati;


Tushunish, qoʻllash, tahlil qilish, baholash, yaratish.


Motivatsiya:


Vazifalarni mustaqil bajarishga imkon berish;


Ishonchni oshirish;


Oʻqituvchi


Oʻquv muhitini yaratadi;


Oʻquv jarayonida oʻquvchining ishtirokini taʼminlaydi;


Jarayonni boshqarib, koʻrsatmalar beradi;


Oʻquvchilar bilan faol muloqotda boʻladi;


Oʻquvchi


Oʻzlari uchun yangi tushunchalarni kashf etadi;


Boshqalar bilan faol oʻrganish orqali rivojlanadi;


Yangi tajribalarni oʻzlashtiradi.