Yalang oyoq yurishning foydalarini bilasizmi?

Yalang oyoq yurishning foydalarini bilasizmi?


➥ Qadimda yalangoyoq bosilgan har bir qadam umrni shunchaga uzaytiradi deyishgan.


➥ Bu esa miya uchun gimnastika hisoblanadi. Oyoqlar terisi boshqa teri maydonlariga qaraganda ko‘pgina sezgi organlarining retseptorlar makoni hisoblanadi.


➥ Yalangoyoq yurish zavq berishdan tashqari, immunitetni mustahkamlash uchun kuchli impuls beradi.


➥ 30-40 daqiqa yalangoyoq yurish bilan stressni yengillatishga, chiniqish hosil qilishga, qon aylanishni yaxshilashga ijobiy ta’sir qiladi.


➥ Bundan tashqari, yassioyoqlikka, nutqni yaxshilashga, yuqori nafas yo‘llari infeksiyalarining oldini olishga ham yordam beradi