IBN SINO NON HAQIDA

IBN SINO NON HAQIDA…


🔹 Non tuzli, yaxshi oshirilgan boʻlishi, tandirda yaxshi pishirilishi, bir kechadan keyin yeyilishi kerak.

🔹 Kepaksiz non boshqa xil nonlarga qaraganda foydali boʻlib, yaxshi oziq hisoblanadi. Lekin u sekin singadi.

🔹 Yangi bugʻdoydan qilingan non tez semirtiradi.

🔹 Elanmagan undan qilingan non ichni yumshatadi.

🔹 Toza, oq undan qilingan non esa ichni qotiradi.

🔹 Oshirilgan non ichni yumshatadi, patir non esa ichni qotiradi.