Farzand tarbiyasida muxim maslaxatlar

Farzand tarbiyasida muxim maslaxatlar


1️⃣ Bir biriga solishtirish.

Bolani bir biriga solishtirib, ajratish uning hayotini barbod qiladi.


2️⃣ Jismoniy qo‘pollik, urish yoki qo‘pol, uyat so‘z ishlatish.

Bular bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini barbod qiladi.


3️⃣ Masxaralash.

Doim masxara qilingan bola o‘zini hurmat qilmaydigan bo‘lib qoladi.


4️⃣ Ortiqcha erkalatish.

Ko‘p erkalatilgan, taltayib ketgan bola mas’uliyatsiz bo‘lib qoladi.


5️⃣ Ortiqcha tergash.

Doimiy nazorat va ortiqcha izoh talab qilish boshqalar fikrini qabul qilish xususiyatidan mahrum qiladi.


6️⃣ Beparvolik.

Bolaning dardiga quloq solmaslik, u bilan muloqotga vaqt ajratmaslik undagi xotirjamlik his tuyg‘usini barbod qiladi.


7️⃣ Shijoatlantirmaslik.

Rag‘batlantirilmagan bola yangilik yaratishdan, ijod qilishdan mahrum bo‘lib qoladi.


©️ ꜰᴀʀᴢᴀɴᴅ ᴛᴀʀʙɪʏᴀꜱɪ 🌼