QUR’ON YODLASH FOYDALARI

QUR’ON YODLASH FOYDALARI


🦋 Qur’on yodlash xotirani kuchaytiradi.


🦋 Zehnni o‘tkir qiladi.


🦋 Idrok etish, fahmlash qobiliyatini o‘stiradi, kishi dunyoqarashini kengaytiradi.


🦋 Ruhiy barqarorlik, xotirjamlik bag‘ishlaydi.


🦋 Parishonxotirlikka, fikrni bir joyga jamlay olmaslikka barham beradi.


🦋 Dilga quvonch bag‘ishlaydi.


🦋 Insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi.


🦋 Immunitetni kuchaytiradi.


🦋 Maktab yoshidagi o‘quvchilar Qur’on yodlashlari darslarni yaxshi o‘zlashtirishlariga yordam

beradi.


👉 @Dorilar_Plus