Organizmni sutkalik jadvali

Organizmni sutkalik jadvali


06:⁰⁰ — organizmni uyg‘otish uchun kortizol darajasi ortadi;

07:⁰⁰ — melatonin ishlab chiqarish to‘xtaydi;

09:⁰⁰ — jinsiy gormonlarni eng yuqori ishlab chiqarilish vaqti;

10:⁰⁰ — aqliy faollik cho‘qqisi;

12:⁰⁰ — harakatlarni muvofiqlashtirishni eng yaxshi darajasi;

15:³⁰ — eng yaxshi reaksiya vaqti;

17:⁰⁰ — yurak-qon tomir tizimi va mushaklari elastikligini eng yaxshi vaqti;

19:⁰⁰ — eng yuqori qon bosimi va eng yuqori tana harorati;

21:⁰⁰ — melatonin tanani uyquga tayyorlash uchun ishlab chiqariladi;

22:⁰⁰ — ovqat hazm qilish tizimi ishi tinchlanadi, chunki tana uyquga tayyorlanadi;

02:⁰⁰ — eng chuqur uyqu;

04:⁰⁰ — eng past tana harorati.


Taomlanish ilmi (https://t.me/joinchat/UFtOc0gAG-8iTHN6)