Ichki kasalliklarda yuzdagi belgilar

Ichki kasalliklarda yuzdagi belgilar


➥ Peshonaning yuqorigi qismidagi toshmalar — yog‘on va to‘g‘ri ichak kasalliklarida.


➥ Qoshning tepa qismidagi toshmalar — qovuq kasalliklarida.


➥ Ko‘zning tashqi yani qoshning tugash qismidagi toshmalar — o‘t qopi va jigar kasalliklarida.


➥ Ikki qoshning o‘rta qismidagi toshmalar — jigar kasalliklarida (jigar infeksion kasalliklari).


➥ Burun qirrasi va uchki qismidagi toshmalar — oshqozon osti bezi yallig‘lanish kasalliglarida.


➥ Labning tepa qismidagi toshmalar — yurak-qon tomir kasalliklarida.


➥ Labning yon qismidagi toshmalar-

ingichka va yog‘on ichak birgalikdagi yallig‘lanish kasalliklarida.