Kaloriya nima?

Kaloriya nima?


Kaloriya — (lot. calor — issiqlik) issiqlik miqdorining tizimli bo‘lmagan birligi; 1 gramm suvni 19,5 dan 20,5 daraja Selsiygacha qizdirish uchun zarur bo‘lgan energiya. «Kaloriya» atamasini birinchi bo‘lib shved fizigi Iogan Vilke (1732—1796) ishlatgan.


Kaloriya miqdori yoki oziq-ovqatning energiya qiymati organizmga ozuqani to‘liq so‘rilganida oladigan energiya miqdorini anglatadi. Oziq-ovqatning umumiy energiya qiymatini aniqlash uchun u kalorimetrda (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80) yondiriladi va atrofidagi suv hammomiga chiqarilgan issiqlik o‘lchanadi. Insonning energiya iste’moli xuddi shunday tarzda o‘lchanadi: kalorimetrning muhrlangan kamerasida odam chiqaradigan issiqlik o‘lchanadi va «yoqilgan» kaloriyalarga aylanadi — shu tarzda siz energiyaning fiziologik qiymatini bilib olishingiz mumkin.


@taomlanish_ilmi