Dunyoni o’zgartirgan ixtirolar yoxud musulmonlarning dunyoda qilgan ixtirolari!

Dunyoni o’zgartirgan ixtirolar yoxud musulmonlarning dunyoda qilgan ixtirolari!


1. Jarrohlik amaliyoti.

• Imam Al-Zahraviy jarrohlik haqida qoldirgan asarlari orqali yuzaga kelgan amaliyot.

• Afsuski, u Yevropada ishlatilingan.


2. Kofe.

• Turkiyada musulmonlar tomonidan asos solingan bu ichimlik turi keyinchalik dunyo bo’ylab rivojlandi.


3. Dunyodagi eng birinchi uchuvchi apparat. (9–asr)

• Bilamizki, Leonardo da Vinci eng birinchi parvoz qiluvchi apparatni sur’atlarini chizib ketgan, ammo Abbas ibn Firnas birinchi bo’lib uni yasagan inson hisoblanadi.

• U mashhur musulmonlar fath qilgan Andalusiya(Hozirgi Ispaniya)ning Qurtuba(hozirgi Cordoba) shahri uzra uchuvchi apparat yordamida uchib o’tadi.


4. Dunyodagi eng birinchi universitet.

• Fatima al-Firhi nomli malika 859-yilda Marokashda birinchi bo’lib universitetga asos solgan.


5. Algebra.

• Al-Xorazmiy «Al Jabr val Muqobala» kitobida birinchi bo’lib algoritmlarga asos solgan musulmon olim hisoblanadi.


Dunyoni o’zgartirgan ixtirolar yoxud musulmonlarning dunyoda qilgan ixtirolari! (2–qism)


6. Optika.

• Dunyoda eng birinchi bo’lib yorug’likning to’g’ri nazariyasini e’tirof etgan olim – Al Hatam bo’ladi(1000 yil oldin).

• Ptolomey nazariyasiga ko’ra ko’z ko’rgan har bir narsa, ko’zning yorug’lashtirish qobiliyatidan kelib chiqadi, aslida har narsaning rangi bir xil, degan edi.


7. Hammom yoki «ванна».

• Islom dini pok din bo’lgani uchun musulmonlarni jismiy va ruhiy poklikka chaqiruvchi dindir. Dunyodagi eng birinchi hammom ham musulmonlar tomonidan yaratilgan.

• U payt yevropadagi odamlar umrida 2 marta cho’milishar edi. Tu’g’ilganida va o’lganida – Al Husayni.


8. Tish tozalovchi moslama. (Miswak)

• Muhammad solallohu alayhi vasallam sunnatlariga muvofiq miswak degan daraxt shohidan musulmonlar tishlarini tozalashar edi.


9. Kutubxona.

• Buning tarixi o’rtacha 1000 yilga borib taqaladi.


10. Kasalxona.

• Misrda eng birinchi Tulun kasalxonasiga 9-asrda asos solindi.


👉 @biznes_talim – #Top10