SABR-QANOAT HAQIDA

Sabr-qanoat  insonlar  uchun  buyuk  bir  fazilat.  Inson  har  bir  ishni  sabr  va


qanoat  bilan  olib  borsa,  maqsadiga  erishadi.  Tinch  va  rohatda  yashashni  istagan


kishi  har  ishda  oshiqmay  ohista  harakat  qiladi,  nafsini  falokatdan,  g’ururdan


saqlaydi.  Sabr  boshimizga  kelgan  balo  va  qazolarga  chidamli  bo’lishimizni  talab


etadi,  shuning  uchun  ham,  birinchidan,  har  bir  ishda  sabr  bilan  harakat  qilish


lozim.  Islom  dinida  sabr  yuksak  fazilatlardan  biri  bo’lib,  mo’min-musulmon


kishining  ruhiy  tayanchi  va  hidoyatga  boshlovchi  omildir.  Sabr  haqida  “Qur’oni


Karim”  da  yetmish  marotaba  zikr  qilingani  ham  bejiz  emas.  Boshqa  hech  qaysi


fazilat  bu  miqdorda  zikr  etilmagan.  Shuning  uchun  ham  “Qur’oni  Karim”  ning


“Anfol”  surasining  46-oyatida  “Sabr-toqat  qilingiz!  Alloh  sabr  qiluvchilar  bilan


birgadur”,-deyilgan.


“Qur’on”  sabrli  kishilarda  uch  xislat  borligini,  bu  xislatlar  ulardan


boshqalarda bo’lmasligini aytadi.Birinchisi,  ularga  Allohning  mag’firati  bo’ladi.  Bu  ular  uchun  maqtov


bo’lib, bu dunyoda ham, u dunyoda ham sharafdir.
Ikkinchisi, Allohning rahmati. Musibat uchun Alloh lutf va ehson qiladi.
Uchinchisi, ular hidoyatda yurgan kishilar hisoblanadi. Haq va to’g’ri yo’lda


ekanliklari  uchun  musibat  chog’ida  o’zini  qanday  tutish  kerak  bo’lsa,  shunday


tutganliklari  bois,  ularga  xafagarchilik  va  dard-u  hasrat  o’z  hukmini  o’tkaza


olmasligi ta’kidlanadi.Sabr-toqatli  kishi  har  bir  ishda  diyonatli,  adolatli  bo’ladi.  U  boshqalarning


kamchiligidan  kulmaydi,  aksincha,  unga  yaqindan  yordam  beradi.  Sabr-qanoatliodamda  atrofdagilarga  huzur  bag’ishlaydigan  odatlar  paydo  bo’ladi.  Sabr-toqat


qanchalik  og’ir  bo’lmasin,  keyinroq  shodlik  keltiradi.  Shu  bois,  sabr  bilan  zafar


bir-biriga qadimdan do’st bo’lib kelmoqda.