Ona tili va adabiyot 9-10-sinf uchun insho mavzulari

Ona tili va adabiyot 9-10-sinf uchun insho mavzulari


IX  sinf

 

                                    1-variant

1.Jaholatga   qarshi   ma’rifat

 

2.Sog‘  tanda — sog‘lom aql

 

3.Men sevgan asar

 

2-variant

1.O‘zbekiston- umumiy  uyimiz

 

2.“O‘tkan kunlar” romanidan  olgan  taassurotlarim

 

3.Harakatlar  strategiyasi  harakatda

 

                       

 

                              3-variant

 

Men sevgan asar

 

“Alpomish”dostonidan olgan taassurotlarim 

 

3.Iqtidorli  yoshlar  —  yurt  tayanchi
sinf

 

                                1-variant

1.Yot  g`oyalardan  ogoh  bo`laylik!

 

2.“O‘tkan kunlar” romanidan  olgan  taassurotlarim

 

Tabiat asrash –burchimiz!

 

                                                       2-variant

1.O‘zbekiston- umumiy  uyimiz

 

2.Harakatlar  strategiyasi  harakatda

 

3.Bobur – takrorlanmas   siymo

 

                        

                        3-variant

 

Men sevgan   asar

 

“Rustamxon ”- mardlik dostoni

 

Iqtidorli yoshlar —  yurt  tayanchi