Moliyaviy rejalashtirish: daromad va xarajatlar rejasi.

Moliyaviy rejalashtirish: daromad va xarajatlar rejasi.

 

Reja:

moliyaviy boshKaruv, moliyaviy prognoz ,moliyaviy hisobot tushunchalarining mazmunini;

buxgalteriya hisobinining o’ziga xos xususiyatlarini;

balans, uning tavsifi va tuzilishini

Biznesni boshlanishida siz foyda olmaysiz. Sizning biznesingiz tovar yoKi xizmatlarni sotishdan real daromad Keltirgunicha, ma’lum bir vaKt utishi KeraK. Siz uz biznesingizni ochishda 2 ta Koidani yodda tutishingiz KeraK: foyda bilan ishlash va mablagsiz KolmasliK KeraK. Bulishi mumKin, dastlabKi vaKtda zararga ishlashingiz xam. Sizning dastlabKi sarmoyangiz bu davrga yetishi KeraK.

Bu vaKtga Kelib, dastlabKi sarmoyangiz tula ishlatilib bulganligi sababli, sizning foydangiz, Korxonangiz bilan bogliK xarajatlarni Koplashi KeraK, aKs xolda boringizni yuKotasiz. Bu narsa ruy bermasligi uchun, sizga foyda va naKd pul xaraKati buyicha batafsil reja tuzishiningiz KeraK. Siz sotish, sarf, naKd pul xaraKatini nazorat Kilishinigz KeraK. Bundan maKsad barcha narsaning Kat’iy ravishda sizning rejangizga mos Kelishi. Agar mos Kelmasa, tegishli Kat’iy Karorlarni Kabul Kilish KeraK.

Moliyaviy xolatni nazorat Kilish uchun siz Kuyidagi xaraKatlarni amalga oshirishingiz KeraK.

Daromad va sarflarning rejasini tuzish.

NaKd pullar xaraKati rejasini tuzish.

Bu rejalarni xisobga Kuyish Kaydlari bilan taKKoslash.Daromad va xarajatlar rejasi

Daromad va xarajatlar rejasi- bu bir oy davomida siz rejalashtirayotgan foyda va xarajatlar rejasi.

Хarajatlarni biroz KuproK, daromadlarni esa biroz KamroK rejalashtiring. Bu agar sizning ishlaringiz boshlanishida yaxshi Ketmasa, sizning biznesingizni muvaffaKiyatsizliKdan saKlaydi. Uzingizning faraz va gumonlaringizga suyanib Kolmang. Тa’minotchilar va sizning biznesingizga uxshash faoliyat bilan mashgul odamlar bilan suxbatlashish. Rejani tuzishda xar Kanday axborotni toping va undan foydalaning.

Avvalo bilvosita xarajatlar bashoratini Kiling. Bilvosita xarajatlar biznesni yuritish uchun sarflanadigan tugridan-tugri xarajatlardan tashKari xarajatlar. Masalan, sizning xodimlaringizni ish xaKi sarflari yoKi Kommunal xizmatlar uchun xarajatlar — bu bilvosita xarajatlar bulib, ular siz tovar yoKi xizmat Kursatishga tugridan-tugri aloKador emas.

Bilvosita xarajatlar ruyxatiga transport, ijara, sugurta, soliK, litsenziya, ruxsatnoma, ruyxatdan utKazish xarajatlari va xK.lar Kiradi.

Siz uzingizning biznesingizni yuritishda bilvosita xarajatlar ruyxatini tuzishingiz va xar bir bilvosita xarajat buyicha oyliK bashorat Kilishingiz KeraK.

Ularni birlashtirib, siz umumiy summani aniKlaysiz. Bu ishni xar oyda bajarish KeraK.Aloxida punKt bilan Kushimcha narxga soliKni ajratib Kursating. U xaKiKiy Kelib tushgan tovarlarga xisob-faKtura buyicha tulanadi.


Mexnatga xaK tulashni xisoblash shaKli Ishlab h chiKarish va servis h Korxonalari uchun


1


2


3


4


5


6


7


8


9


Хodim


Ishchi

vaKtining

oddiy

oyliK

fondi,

soat


OyliK

ish

xaKi,

sum


Ajratmalar.


Ajratmalar bilan birga oyliK ish xaKi


Bir oyda ishlab chiKarishda band bulgan vaKti, soat


Ishlab chiKarish mexnatini oyliK ish xaKi, sum


Ishlab chiKarishda bir oyda band bulmagan vaKti, soat


Ishlab chiKarishda bir oyda band bulmagan vaKtining tulovi


Yagona ijtimoiy tulov (24%)


EleKtriK


160


100000


24000


124000


160


124000


SantexniK


160


100000


24000


124000


160


124000


Farrosh


160


100000


24000


124000


160


124000


Mebel

ta’mirlash

ustasi


160


100000


24000


124000


160


124000


Mayda

ta’mirlash

ustasi


160


80000


19200


99200


160


99200


ТexniKani

ta’mirlash

ustasi


160


100000


24000


124000


160


124000


Хammasi:                                                        960    719200

Ishlab chiKarishdagi mexnatning

Endi siz tugridan-tugri material birligiga, ya’ni barcha tovar va xizmatlarga xarajatini bashorat Kilishingiz KeraK. Тugridan-tugri material xarajatlari deb, siz bevosita ishlab chiKarilayotgan tovar yoKi xizmatlar uchun xom ashyoga Kullaniladigan xarajatlarga aytiladi.

Mexnatning tugridan-tugri xarajatlari — ishlab chiKarish yoKi xizmat Kursatish bilan shugullanadigan xodimlarning, siz tomondan tulanadigan ish xaKi.

Sizning biznesingizni dastlabKi yilini xar bir oyiga sotilish bauoratini tuzing. Sizning daromadlaringiz bevosita sotishdan tushadi, shuning uchun sotish xajmlarining yuKori bulishiga intiling. Sizning bashoratingiz, bir oy davomida Kancha tovar yoKi xizmatni sotish mumKinligini aniKlovchi, xisoblashlarni uz ichiga olishi KeraK.

har bir oyda sotishingiz muljallanayotgan maxsulot yoKi xizmatni uzingiz sotmoKchi bulayotgan baxoga Kupaytiring. Barcha maxsulot yoKi xizmatlar buyicha olingan m’lumotlarni Kigib, bir oydagi sotish xajmining umumiy summasini xosil Kilamiz. Sotilgan tovar yoKi xizmatlarga Kushimcha Kiymat soligini aloxida summa bilan Kursating.

Sizning biznesingizni birinchi yili xar bir oyining tugridan-tugri xarajatlari summasini xisoblang. har bir oyda sotilishi muljallangan maxsulot yoKi xizmat soniga, materiallarning tugridan-tugri xarajatlari bashorati natijasida olingan summaga Kupaytiring. Barcha maxsulotlar yoKi xizmatlar buyicha umumiy summalarni yiging va siz xar oy uchun materiallar xarajatining umumiy yigindisini topasiz. Kushimcha Kiymat soligini aloxida satrda Kursating.

Birinchi yilning xar bir oyiga tugridan-tugri xarajatlarni xisoblashda xam xuddi shu ishlarni bajaring.

har bir oy uchun material va tugridan-tugri xarajat summalarini Kushsangiz, siz tovar va xizmatlaringizning tannarxini xosil Kilasiz.

Bundan Keyin, biznesingizning yalpi daromadini aniKlash uchun bashorat Kilingan narx va sotilgan maxsulot tannarxi urtasidagi farKni aniKlang.

Siz yalpi daromaddan bilvosita xarajatlarni ayirishinigz KeraK. Bu soliKKa tortishgacha bulgan tadbirKorliK faoliyati daromatini beradi.

10.3 ning materiallariga asoslanib Kuyidagi soliK va ajratmalarni aniKlang

A) MulK soligi

B) Yer soligi

S) Byudjetga tulanishi KeraK bulgan soliK, -K,KS (Kushimcha Kiymat soligi)

Tadbirkorlik faoliyatidan daromad va soliKlar urtasidan farKni xisoblang. Shu tariKa soliKKa tortiladigan daromadni xosil Kilamiz.

Endi daromad soligini aniKlang. U jismoniy shaxsning soliKKa tortiladigan daromadidan xisoblanadi va xodimlarning ish xaKidan ushlab Kolinadi. Uning stavKalari xar yili xuKumat Karori bilan belgilanadi.

YuKorida bayon Kilingan amallarni bajarishda olingan summalarni Kullab, uzingizning sotish va xarajatlar buyicha rejangizni tuldiring.

Kuyidagi jadvallarni tuldiring


1


2


3


4


5


Maxsulot yoKi xizmat Kursatish


Тugridan-tugri material birligiga bulgan xarajatlar, sum


Sotish baxosi, sum


Yanvardagi

sotish

miKdori,

dona


Yanvar

realizatsiya-

sining

mablagi


Uzingizning texniK-ixtisodiy asosnomangizda, biznesingizning birinchi yili uchun sotish va xarajatlar buyicha reja tuzing.