Photoshop’ning ishlashini tezlashtirish

🚀Photoshop’ning ishlashini tezlashtirish


Xotira sozlamasi: Ko‘pchiligimizga ma’lumki, dastur uchun qancha ko‘p xotira ajratilsa, u shunchalik tez ishlaydi va bu Photoshop dasturi uchun ham taalluqli. Xotira sozlamalarida dastur qo‘llashi uchun ajratilgan xotira aks etadi.


Ajratilgan xotira hajmini o‘zgartirish uchun ushbu ketma-ketlik bo‘yicha o‘tiladi:


1️⃣. Windows: Edit (Редактирование) > Preferences (Настройки) > Performance (Производительность);


2️⃣. Mac OS: Photoshop menyusi > Preferences (Настройки) > Performance (Производительность).


Imkon qadar ishingiz uchun xotirani 100% gacha ajratish imkonini beruvchi Photoshop’ning 64-bitli versiyasini qo‘llash tavsiya etiladi.