Dorining sifatini tekshiramiz!

❗️Dorining sifatini tekshiramiz!


Yaroqlilik muddati o‘tgan dori mahsulotni quyidagicha aniqlash mumkin:


💊 Kapsula

Tashqi qobig‘ining shakli o‘zgaradi

Rangi chaplanib ketadi

Bir-biriga yopishib qola boshlaydi


💊 Tabletka

Dastlabki rangini yo‘qotadi

Shakli o‘zgarib, uvalanib keta boshlaydi


💊 Tomchi dori

Rangi to‘qlashib, xira tortadi

Tagida quyuq cho‘kmalar hosil bo‘ladi

Hidi keskin o‘tkirlashadi


💊 Surtma

Rangi xira tortadi

Laxta-laxta bo‘lakka ajraladi


💊 Shamcha

Ustida yoriqlar paydo bo‘ladi

Dastlabki rangini yo‘qotadi

Shilimshiq moddaga o‘xshab qoladi


«Shifo-info» gazetasidan