Almagel, Almagel A va Almagel Neo bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?

Almagel, Almagel A va Almagel Neo bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?


1⃣Almagel(Alyuminiy gidroksid, magniy gidroksid) — antatsid(xlorid kislotani neytrallovchi)


2⃣Almagel A(Alyuminiy gidroksid, magniy gidroksid + benzokain) — antatsid(xlorid kislotani neytrallovchi) + og‘riq qoldiruvchi


3⃣Almagel Neo(Alyuminiy gidroksid, magniy gidroksid + simetikon) — antatsid(xlorid kislotani neytrallovchi) + gazlarni parchalovchi