Mehnatdagi qat’iyat haqida

Muvaffaqiyatni kishi hayotda erishgan mavqe bilan emas, balki o‘sha muvaffaqiyatni qo‘lga kirita turib, u qanday to‘siqlarni yengib o‘tgani bilan o‘lchash kerak.

B. VAShINGTON


Engib o‘tilgan to‘siqlarning ko‘pligigina jasoratga va jasorat ko‘rsatgan insonga haqiqiy to‘g‘ri baho bo‘la oladi.

S. SVEYG


Buyuk qalb egasining qariyb butun sir-asrori qat’iyat degan so‘zdadir. Qat’iyat mardlik uchun g‘ildirakning o‘qidek gap; bu tayanch nuqtasining to‘xtovsiz yangilanib turishidir.

V. GYuGO


Iste’dodli va mehnatga muhabbatli odam uchun hech qanday to‘siq yo‘q.

L. BETXOVEN


Mehnat bilan hamma narsaga erishsa bo‘ladi.

J. BRUNO


Qunt va san’at hal etolmaydigan ish kamdan-kam uchraydi.

S. JONSON


Izchil mehnat hamma to‘siqlarni yengadi.

M. V. LOMONOSOV


Har qanday to‘siq qat’iyat bilan zabt etiladi.

LEONARDO DA VINChI


Dunyoda hali hech bir yuksaklik yo‘qki, uning cho‘qqisini oxir-oqibatda qat’iyat zabt et magan bo‘lsin.

Ch. DIKKENS


Qat’iyat — muvaffaqiyat garovi.

I. I. DMITRIEV


Hamma odamlar ham buyuk ish qilishlari shart emas. Ko‘pincha oddiy sabr-qanoatning o‘zi ham kuch-qudratning buyuk ramziga aylanishi mumkin.

G. BUShNELL


Sabr-toqatli odamning istagan narsaga erishishga ham sabr-toqati yetadi.

B. FRANKLIN


Sabr-toqat va vaqt besabrlikka qaraganda ko‘p narsaga erishtiradi.

J. LAFONTEN


Kimki mayda ishni eplolmasa, kattasi ham qo‘lidan kelmaydi.

M.V.LOMONOSOV


Kimki sekin va shoshmay yursa, har qanday manzil ham unga uzoqlik qilmaydi; kimki safarga chidam bilan tayyorlansa, u so‘zsiz maqsadga yetadi.

J. LABRUER


Nima hodisa yuz bermasin, biz sabr va iroda bilan hammasini yengamiz.

VERGILIY


Sabr bilan kutganlarga hamma narsa o‘z vaqtida keladi.

O.BALZAK


Sabr achchig‘u, lekin mevasi shirin.

J. J. RUSSO


Qat’iyat peshona sho‘rini yuvadi.

G. FLOBER


Yarim ish qilindi, bunga shubha yo‘q,

Uyog‘iga bersin sabru tahammul.

I. GYoTE


Sabr va vaqt kuch yoki ehtirosga qaraganda ko‘proq samara keltiradi.

J. LAFONTEN


Sabr-toqat orqali biz kuch bilan erishganimizga qaraganda ko‘proq narsaga erishishimiz mumkin.

E. BERK


Nish unmas biyobon, sho‘rxok tuproq ham

Gulzorga aylanur sabr qilsa odam.

GULXANIY


Sabr bilan yumush bitar, sabrsizlar o‘z oyog‘idan ketar.

SA’DIY


ziyouz.uz