Baxtli qo‘g‘irchoq sindromi

Baxtli qo‘g‘irchoq sindromi


Angelman sindromi — shartli genetik patologiya bo‘lib, 15 juft xromasomaning delitsiyasi hisobiga yuzaga keladi.


Sindrom quyidagi belgilar bilan xarakterlanadi:


-ruhiy rivojlanishdan ortda qolish

-diqqat yetishmovchiligi

-uyqu buzilishi

-ikkilamchi epilepsiya(tutqanoq)

-tartibsiz harakatlar(asosan qo‘lda)

-yuzdagi o‘zgarishlar: keng og‘iz, tilini chiqarish, tishlarning siyrak joylashishi

-doimiy kulgu yoki tabassum(sababsiz)

-strabizm(g‘ilaylik)

-skolioz(umurtqani yon tomonga qiyshayishi)


Sindromni 1965-yilda Britaniyalik pediatr Garri Engelman aniqlagan va uning nomiga qo‘yilgan. Bu sindrom yana Petrushka sindromi yoki “baxtli qo‘g‘irchoq sindromi” deb nomlanadi.


© Doctor Muxtorov