FALAJLIK HAQIDA BATAFSIL

FALAJLIK HAQIDA BATAFSIL


Falaj (plegiya) kasalligi👇


1.mushak innervatsiyasi buzilishi bilan xarakterlanadigan patologik holat. Mushaklar kuchi to’liq yoki qisman yo’qotiladi. —


1.Bolalar serebral falaji – perinatal davrda bosh miya anomaliyalari hisobiga surunkali progressiyalanmaydigan kasalliklar guruhi.

2.Uyqu falaji – uyqu davrida mushaklar falaji kuzatilmaydi.


#SABABLARI👇


1.Markaziy asab sistemasi buzilishi natijasida, markaziy va periferik qismlardan o’tuvchi harakat markazlari shikastlanadi. 2.Travmalar (sinish va urilishlar)

3.Noto’g’ri metabolizm

4.Infeksion kasalliklar asoratlari (tuberkulez, meningit, virusli ensefalit, poliomiyelit)

5.Organizm kuchli intoksikatsiyasi

6.Onkologik kasalliklar

7.Ovqatlanish buzilishlari

8.Nasliy moyillik

9.Tug’ma nuqsonlar


#BELGILARI👇


1.Yurish o’zgarishi, oqsoqlanish, qo’lda mushak kuchi kamligi, yurishda va turishda qiynalish (oyoq-qo’l falaji)

2.Ko’zlarni yon tomonga yoki bir tomonga harakat qilmasligi, harakat koodinatsiyasi buzilishi, g’ilaylik, ko’z falaji)

3.Aniq bo’lmagan nutq (tanglay falaji)

4.Til chiqarilganda til yon tomonga qiyshayishi (til falaji)


#DIAGNOSTIKA👇


1.Qon umumiy va toksikologik tahlili

2.Elektroneyromiografiya

3.Elektroensefalografiya

4.Bosh va orqa miya kompyuter tomografiyasi

5.Bosh va orqa miya magnit rezonans tomografiyasi 6.Magnitorezonans angiografiya


#DAVOLASH👇


1.Angioprotektorlar

2.Nootroplar

3.Antibiotiklar

4.Neyrotrofik dorilar

5.Jarroxlik amaliyoti (o’smalarni va qon quyilishlarni olib tashlash)

6.A, B, C gurux vitaminlari

7.Massaj, jismoniy mashqlar


#ASORATLARI👇


1.Siydik chiqaruv yo’llari kasalliklari

2.Oyoq venalari trombozi

3.Kontraktura, bo’g’im ankilozlari


#PROFILAKTIKA👇


1.Infeksion kasalliklarni vaqtida davolash

2.Sog’lom turmush tarzi

3.Ovqatlanish tartibini saqlash

4.Qon bosimni nazorat qilish