GAYMORIT HAQIDA BATAFSIL

GAYMORIT HAQIDA BATAFSIL


#Gaymorit👇


sinusitning tarqalgan turi, gaymor bo’shlig’i shilliq qavatining yallig’lanishi. Odatda havo sovuq mahalida yuzaga keladi.


Turlari:

1.O’tkir gaymorit – infeksion kasalliklardan so’ng yuzaga keladi (skarlatina, qizamiq, gripp)

2.Surunkali gaymorit – davolanmagan hollarda o’tkir gaymoritdan yuzaga keladi.


Tiplari: — Bir tomonlama gaymorit — Ikki tomonlama gaymorit


#SABABLARI👇


1.Respirator kasalliklar asorati

2.Allergik reaksiyalar

3.Fiziologik o’zgarishlar (burun to’sig’i qiyshayishi)

4.Og’iz va burun bo’shlig’i surunkali kasalliklari (surunkali rinit, surunkali tonzillit, adenoidlar)

5.Tish kasalliklarida infeksiya tarqalishi


#BELGILARI👇


1.Burundan to’q yashil yiringli ajralmalar

2.Gaymor bo’shlig’i sohasida og’riq

3.Hid sezish buzilishi

4.Yuqori harorat

5.Burun bitishi

6.Doimiy tumov (surunkali gaymoritda)


#DIAGNOSTIKA👇


1.Burun bo’shlig’ini ko’zdan kechirish

2.Rentgenografiya

3.Burun bo’shliqlarini kompyuter tomografiyasi (surunkali gaymoritda)


#DAVOLASH👇


1.Antibiotiklar

2.Shilliq ajralishini sekinlashtiruvchilar

3.Burun bo’shliqlarini yuvish

4.Burun bo’shliqlarini teshish

5.Gaymorotomiya (bo’shliqlarni tozalash uchun o’tkaziladi)


#ASORATLARI👇


1.Oftalmit – ko’rish a’zosi va qobiqlarining yallig’lanishi

2.Ko’rish nervi yallig’lanishi

3.Meningit – bosh miya yumshoq to’qimalarining yallig’lanishi 4.Ensefalit – bosh miya yallig’lanishi

5.Osteomiyelit – suyakning yiringli yallig’lanishi


#PROFILAKTIKA👇


1.Gigiyenaga rioya qilish

2.Chekmaslik

3.Spirtli ichimliklar qabul qilmaslik (gaymor bo’shlig’ida shish yuzaga keladi)

4.Ifloslangan havoda bo’lmaslik.