Chaqaloqlarda akrotsianoz

Chaqaloqlarda akrotsianoz


Terining ko‘k rangga bo‘yalishi, mayda kapillyarda qon aylanishini buzilishi bilan bog‘liq.


Gavdaning yurakdan uzoqdagi qismlaridagi sianoz akrosianoz deb ataladi:

-qo‘l va oyoq barmoqlari

-burun uchida

-lablar va og‘iz atrofida

-quloq suprasida

(Rasmda lablar va og‘iz atrofidagi sianozi)


Akrotsianoz ko‘proq chala tug‘ulgan chaqaloqlarda uchraydi.


Sabablari:

-Yurak yetishmovchiligi

-Yurak tug‘ma poroklari (qorinchalararo to‘siq deffekti)

-Sovuq qotish

-Kuchli bezovtalanish(qattiq qichqirish va yig‘lash)


Yangi tug‘ulgan chaqaloqlarda akrotsianoz aniqlanishi har doim kasallik belgisi hisoblanmaydi!


❗️Bolada og‘iz atrofi ko‘karishi aniqlanganda beparvolik qilmasdan darhol vrach Pediatrga ko‘rsatish lozim!


© Doctor Muxtorov