Bolalarda neyrosonografiya tekshiruvi

Bolalarda neyrosonografiya tekshiruvi


Neyrosonografiya(NSG) — bolalar bosh miyasining liqildoqlar orqali ultratovush tekshiruvi.


Bir yoshgacha bo’lgan bolalarda bosh miyaning tug’ma va orttirilgan patologiyalarini aniqlashda informativ va xavfsiz usul hisoblanadi. Neyrosonografiya 1 yoshgacha ya’ni liqildoqlar bitgunicha o’tqaziladi.


Neyrosonografiya quyidagi kasalliklarni aniqlashda yordam beradi:

▪️Kala suyagi ichidagi bosimning ortishi, gidrosefaliya

▪️Tug’ma rivojlanish anomaliyalari(Dendi-Uoker va Arnold-Kiari anomaliyasi)

▪️Kistalar, o’smalar

▪️Bosh miya ishemiyasi

▪️Gematomalar, anevrizmalar

▪️Travma va infeksiyalar natijasida yuzaga kelgan asoratlar


© Doctor Muxtorov