ARLEKIN SINDROMI

ARLEKIN SINDROMI


Ko‘proq chala tug‘ulgan chaqaloqlarda qon-tomir fenomeni ko‘rinishida ko‘zga tashlanadi. Ehtimol, bu vegetativ regulyatsiya mexanizmi disbalansi ko‘rinishida namoyon bo‘ladi.


Yonbosh holatda yotgan chaqaloqlar terisida, tanasining yuqori yarmida oqarish va pastki yarmida esa yorqin qizil rang aniqlanadi.


U bola holatini o‘zgartirishi bilan almashinadi.


Davolash shart emas, bir necha daqiqadan so‘ng o‘tib ketadi.


© Doctor Muxtorov