O‘zbekistonda DNK ekspertizasining narxi qancha?

O‘zbekistonda DNK ekspertizasining narxi qancha?


Respublika sud ekspertizasi markazi laboratoriya mudiri DNK ekspertizasining narxini ma’lum qildi.


Tadqiqot narxini belgilashda tadqiqotning murakkabligi, tekshiriladigan ob’yektlarning soni hamda ushbu tadqiqotga sarflanadigan reagentlar inobatga olinadi.


Hozirgi kunda ushbu to‘lovlarning 3 xil tarifi belgilangan.


▪️Oddiy tadqiqotlar – 2 083 707 so‘m;

▪️o‘rtacha qiyinlikdagi tadqiqotlar – 4 021 189 so‘m;

▪️murakkab tadqiqotlar – 6 214 564 so‘m etib belgilangan.