O’zbekiston universitetlarining jahon reytinglaridagi o’rni

O’zbekiston universitetlarining jahon reytinglaridagi o’rni


1. OʻzMU: 3835-oʻrin

2. Andijon davlat tibbiyot instituti 5192-oʻrin

3. TDIU: 5251-oʻrin

4. JDPI: 5269-oʻrin

5. TATU: 6328-oʻrin

6. TDTU: 6386-oʻrin

7. TDPU: 6484-oʻrin

8. SamDU: 6798-oʻrin

9. TTA: 6943-oʻrin

10. SamMI: 7514-oʻrin