2022-yilda Jahon yalpi ichki mahsulotning Narxi Qancha?

2022-yilda Jahon yalpi ichki mahsulotning Narxi Qancha?


— Jahon YaIM — bu dunyodagi har bir mamlakat uchun yalpi milliy daromadning qo’shilgan yig’indisidir. Yalpi ichki mahsulot (YaIM) — bu ma’lum bir davrda mamlakatda ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlarning puldagi bozor qiymati.


— Jahon YaIM bo’yicha o’lchanadigan dunyodagi uchta eng yirik iqtisodiyot AQSh, Xitoy va Yaponiyadir:


#1 AQSh: 20,89 trillion dollar

#2 Xitoy: 14,72 trillion dollar

#3 Yaponiya: 5,06 trillion dollar

#4 Germaniya: 3,85 trillion dollar

#5 Buyuk Britaniya: 2,67 trillion dollar

#6 Hindiston: 2,66 trillion dollar

#7 Fransiya: 2,63 trillion dollar

#8 Italiya: 1,89 trillion dollar

#9 Kanada: 1,64 trillion dollar

#10 Janubiy Koreya: 1,63 trillion dollar.