BAXTIMIZ POYDEVORI (Qomusimiz-faxrimiz)

BAXTIMIZ POYDEVORI

(Qomusimiz-faxrimiz,

Qomus bor,)

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

Qomusimiz-faxrimiz,

Qomus bor, bor baxtimiz.

U tufayli yurtdir tinch,

Bardavomdir shaxdimiz.

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

Millatlatlar teng huquqda,

Yashaymiz bir jon-u tan.

Barchamizga birdayin

O’zbekistondir Vatan.

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

So’z erkinlik bor bizda,

Keksa-yu, o’g’il-qizda.

Turli tillar o’rganib,

Biz dunyo ko’ramizda.

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

O’qish, ish, dam olishga…

Huquqimiz bordir teng.

Qomus bor-ki, baralla,

O’zbekiston — jannat deng.

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸

RO’ZIMUROD BOLQIYEV

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸