Oy haqida malumotlar bazasi

Oy haqida malumotlar bazasi?

__________________________

Perimetr:-2,413,402 km

(0.016 AB)

Ekssentrisitet:-0.0554

Perigey:-363,104 km

(0.0024 AB)

Apogey:-405,696 km

(0.0027 AB)

Siderik davr:-27.32166155 kun

(27 kun 7 soat 43.2 daq)

Sinodik davr:-29.530588 kun

(29 kun 12 soat 44.0 daq)

O’rtacha orbital tezlik:-1.022 km/s

Eng katta orbital tezlik:-1.082 km/s

Eng kichik orbital tezlik:-0.968 km/s

Cheklanish:-28.60° va 18.30° oraligʻida

(ekliptikaga 5.145396° ostida)

Orbital tugun uzunligi:-18.6 yilda 1 aylana

Perigey argumenti:-8.85 yilda 1 aylana

Mehvarining markazi:- Yer