KAFILLIK NIMA

❗️KAFILLIK NIMA


📃 Qonunchilikka ko‘ra kafillik, – shartnoma bo‘yicha boshqa shaxsning majburiyatini to‘la yoki qisman bajarishi uchun uning kreditori oldida javob berishni o‘z zimmasiga olish xisoblanadi.


❗️Agar o‘sha kafillik shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, kafil kreditor oldida qarzdor bilan baravar hajmda javob beradi, shu jumladan foizlar to‘laydi, qarzni undirib olish bo‘yicha sud chiqimlarini va qarzdor majburiyatini bajarmaganligi tufayli kreditor (Kredit bergan bank) ko‘pgan boshqa zararlarni xam to‘lashga majbur.