IMMUNITЕTNI KO‘TARUVCHI DORILAR

IMMUNITЕTNI KO‘TARUVCHI DORILAR


Immunitet organizmning bakteriya va viruslar, zamburug‘lardan ximoyalanishi, ularga qarshilik ko‘rsatishidir.


Immunitetni oshiruvchi dorilar ( Immunomodulyatorlar) :


▪️Kagotsel

▪️Polioksidoniy

▪️Bronxo-munal

▪️Galavit

▪️Derinat

▪️Sikloferon

▪️Exinatseya

▪️Vitaminlar


Immunomodulyatorlar – immunitet tizimiga ta’sir qiluvchi yoki uning faoliyatida ishtirok etadigan biologik faol moddalardir. Ular patogenlarga bevosita ta’sir qil­maydi, ammo hujayralarning im­munitetini o‘zgartirishi mumkin.