Bir yoshgacha bo‘lgan bolalarda kalsiy yetishmasligi

Bir yoshgacha bo‘lgan bolalarda kalsiy yetishmasligi


Belgilari:

— Tishlar chiqishini kechikishi;

— Liqildoqlarni oyiga mos ravishda bitmasligi;

— Suyaklanish jarayonini kechikishi


Kalsiyga sutkalik ehtiyoj:

0—3 oylikda: 400 mg

4—6 oylikda: 500 mg

7—12 oylikda: 600 mg

1—3 yosh: 800 mg

3—7 yosh: 900 mg

7—11 yosh: 1100 mg

11—18 yosh: 1200 mg


Bolalar uchun kalsiyni asosiy manbalari: sut va sut mahsulotlari hisoblanadi. Agar ona suti bilan oziqlansa, onasiga qo‘shimcha kalsiy preparatlarini ichirish kerak, sut bilan albatta boradi yoki pediatr-nevropatolog tavsiyasiga ko‘ra bolaga (400 mg dan) ichiriladi.


Taomlanish ilmi (https://t.me/joinchat/UFtOc0gAG-8iTHN6)