Xomila ichidagi chaqaloq yig‘laydimi?

Xomila ichidagi chaqaloq yig‘laydimi?


21 xaftaligadayoq chaqaloq yig‘lashni boshlarkan. Ammo ovoz paychalari xali rivojlanmagani tufayli ovoz chiqara olmas ekan.


30-35xaftalarga kelib ovoz paychalari rivojlanadi. Ammo baribir xomila ichidagi suv ovoz chiqarib yig‘lashga qo‘ymas ekan.


Inson yig‘i bilan kulishdan ancha avval tanishadi.