Davlat hududi bo’yicha reytingi

Davlat hududi bo’yicha reytingi ?

1. Rossiya

2. Kanada

3. Xitoy

4. AQSh

5. Braziliya

6. Avstraliya

7. Hindiston

8. Argentina

9. Qozog’iston

10. Jazoir

52. Turkmaniston

54. O’zbekiston ??

55. Marokash

57. Iroq

85. Qirg’iziston

94. Tojikiston