Abu Rayhon Beruniy hikmatlari

Odamgarchiligi bor mard kishi o‘zidan va o‘ziniki ekanligiga hech kim tortishib o‘tirmaydigan narsadan boshqasiga egalik qilmaydi.


* * *


Ne’matning qadri u yo‘qolgandagina bilinadi.* * *


Odamlarning tuban darajalisi ham o‘zidan tubanroq bo‘lgan birovga egalik va raislik qilishdan xoli emas.


* * *


Har bir yangi narsada lazzat bor.


* * *


Bugunning chorasini ko‘rib, ertaga ehtiyoji qolmagan kishi aqllidir.


* * *


Asalarilar ham o‘z jinsidan bo‘laturib ishlamay, uyadagi asalni bekorga yeb yotadiganlarini o‘ldirib tashlaydilar.


* * *


Minnat qilish berilgan ehsonni yo‘qqa chiqaradi.


* * *


Ikkala da’vogar rozi bo‘lishibdi-yu, qozi rozi bo‘lmabdi.


* * *


Har bir kun uchun haq va haqiqat hozir narsa.


* * *


Tenglik hukm surgan joyda sotqin, aldamchi ehtiroslar, g‘am-g‘ussa bo‘lmaydi.


* * *


Ulug‘ hodisalar har vaqt yuz beravermaydi.


* * *


Buzuq niyatli va yomon axloqli kishilar o‘rtaga kirib olishi bilan ish to‘g‘ri bo‘lmaydi.


* * *


O‘z istagiga erishishga taqdir yordam bermagan kishiga malomat qilinmaydi.


* * *


Odamlar yoqtirgan kishilari tarafini olib, yomon ko‘rgan kishilarini ta’na qilishadi.


* * *


Komil narsa ortiqchalikni ham, kamchilikni ham qabul etmaydi.


* * *


Yolg‘onchilikdan chetlanib, rostgo‘ylikka yopishgan kishini boshqa odam u yoqda tursin, yolg‘onchining o‘zi ham sevib maqtaydi.


* * *


Ko‘z bilan ko‘rgan eshitgandan afzalroqdir.


* * *


Tillarning turlicha bo‘lishiga sabab — odamlarning guruhlarga ajralib ketishi, bir-biridan uzoq turishi, ularning har birida bir-biriga ehtiyoj tug‘ilishidir.


* * *


Hayvonlarning tabiatlarida kushandalaridan nafratlanish, dushmandan o‘zini qo‘riqlash bor.


* * *


Hasad bilan g‘azab ikki qanot bo‘lib harakatga kelsa, toza va chiroyli hayotlarni xira va kuduratli qilib yuboradi.


* * *


Haddan ortiq g‘azab vahshiylik keltiradi va bevaqt qilingan lutf obro‘ni ketkazadi.


ziyouz.uz