Vizitka yasab daromad qilsa bo’ladimi?

Vizitka yasab daromad qilsa bo’ladimi?


— Ha, bo’ladi. Agar Adobe Photoshop va Adobe Illustrator dasturlarini yaxshilab o’rgansagiz bunday ishlarni bemalol qila olasiz.


— Vizitka yasab 2 xil yo’nalishda pul topishingiz mumkin.

1. Buyurtma asosida vizitka yasab berish.

2. Elekron bozorlarda vizitka fayllari va shablonlarini sotish.


— Vizitka dizaynini elektron bozorlarda 5-20$ dan ko’p marotaba sotib bitta vizitkadan 1000$ dan ko’p pul topishingiz mumkin.