Ko’p bolali oilalar soni eng ko’p bo’lgan hudud.

Ko’p bolali oilalar soni eng ko’p bo’lgan hudud.


Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-yilning 1-yanvar holatiga O‘zbekiston Respublikasida 487 586 ta ko‘p bolali oilalar bor.


Respublika hududlari orasida Qashqadaryo viloyatida eng ko‘p 4 va undan ko‘p bolali oilalar mavjud. Viloyatda 114 959 ta ko‘p bolali oilalar istiqomat qilmoqda.


Respublika hududlari orasida Navoiy viloyatida eng kam ko‘p bolali oilalar mavjud. Viloyatda 5 336 ta ko‘p bolali oilalar yashamoqda