Ingliz tilini dasturlar orqali mustaqil oson o’rgansa bo’ladimi?

Ingliz tilini dasturlar orqali mustaqil oson o’rgansa bo’ladimi?


— Ha, bo’ladi. Ingliz tilini o’rganish uchun eng yaxshi dasturlar:


1. Duolingo (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo) — turli xil tillarni o’rganish mumkin bo’lgan dastur


2. Quiz Your English (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cambridgeenglish.bravi.quiz) — ingliz tilida ‘quiz’lar ishlashingiz mumkin bo’lgan dasturlar:


3. The British Council Learn English Grammar (https://play.google.com/store/apps/details?id=bc.leg) — grammatika uchun


4. Learn English 15000 Words (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.english) — vocabulary (so’z boyligi) uchun


5. Beelingu (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.david.android.languageswitch) — reading (o’qish) uchun


6. Hello Talk (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hellotalk) — speaking (gaplashish) uchun


7. Grammarly (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grammarly.android.keyboard) — writing (yozish) uchun


8. BBC Learning English (https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.learningenglish) — hayotiy mavzulardagi ingliz tili uchun