Qondagi gemoglobin miqdori me’yorida qancha bo‘lishi kerak?

Qondagi gemoglobin miqdori me’yorida qancha bo‘lishi kerak?


• Hayotning dastlabki kunlarida — 145-225;

• 2 haftalik chaqaloqda — 125-205

• 1 oylik chaqaloqda — 110-175

• 3-6 oylik chaqaloqda — 95-135

• 1-5 yashar kichkintoylarda — 105-140

• 5-12 yashar bolalarda — 115-145


🔻 12 yoshdan so‘ng ikkala jins vakillarida gemoglobin ko‘rsatkichi farqlana boshlaydi:


• 12-15 yosh — 120-160 (erkaklar) 112-152 (ayollar);

• 15-18 yosh — 117-160 (erkaklar), 115-153 (ayollar);

• 18 yoshdan yuqori — 113-160 (erkaklar), 120-155 (ayollar).