Pedagog va xodimlarning oyligi

⚡️ OYLIGINGIZ QANCHA?

❗️Iyun oyidan oshirilgan oyliklar bo‘yicha hisoblanganda pedagog va xodimlarning oyligi quyidagicha:


✅Maktab direktori:

3 mln 567 ming 278 so‘m (400 o‘quvchigacha)

3 mln 808 ming 992 so‘m (401-880 o‘quvchigacha)

4 mln 39 ming 010 so‘m (881-1600 o‘quvchigacha)

4 mln 272 ming 554 so‘m (1600dan ortiq)


✅Direktor o‘rinbosarlari: (MMIBDO‘, O‘TIBDO‘)

3 mln 331 ming 734 so‘m (400 o‘quvchigacha)

3 mln 567 ming 278 so‘m (401-880 o‘quvchigacha)

3 mln 808 ming 992 so‘m (881-1600 o‘quvchigacha)

4 mln 39 ming 010 so‘m (1600dan ortiq)


✅Direktorning ho‘jalik ishlari bo‘yicha o‘rinbosari:

1 mln 542 ming 018 so‘m (401-880 o‘quvchigacha)

1 mln 676 ming 226 so‘m (881-1600 o‘quvchigacha)

1 mln 815 ming 520 so‘m (1600dan ortiq)


✅CHQBT rahbari:

2 mln 575 ming 370 so‘m

✅Ijodiy-madaniy masalalar bo‘yicha targ‘ibotchi (0.5 st) – 1 mln 287 ming 685 so‘m

✅Psixolog – 2 mln 317 ming 833 so‘m

✅O‘qituvchilar – 2 mln 575 ming 379 so‘m

✅Oliy toifali o‘qituvchi – 3 mln 550 ming 411 so‘m

✅Birinchi toifali o‘qituvchi – 3 mln 212 ming 840 so‘m

✅Ikkinchi toifali o‘qituvchi – 2 mln 883 ming 269 so‘m

✅O‘rta maxsus ma’lumotli o‘qituvchi – 2 mln 407 ming 368 so‘m

✅Maktab laboranti (1 st)– 1 mln 274 ming 147 so‘m

✅Kutubxonachi (o‘rta maxsus) – 1 mln 225 ming 534 so‘m

Kutubxona mudiri (o‘rta maxsus) – 1 mln 413 ming 289 so‘m

Kutubxonachi (oliy ma’lumotli) – 1 mln 299 ming 033 so‘m

Kutubxona mudiri (oliy ma’lumotli) – 1 mln 542 ming 018 so‘m